Esperal disulfiram anticol wszywka zaszywka Częstochowa czestochowa odtruwanie poalkoholowe detoks detox nawadnianie Lekarz chirurg ogólny, wizyty domowe chirurg ogólny, chirurdzy ogólni wizyty domowe, chirurg ogólny, chirurg ogólny wizyty domowe Działanie niepożądane – ESPERAL (Disulfiram) Częstochowa. Odtruwanie poalkoholowe. DETOX.

Działanie niepożądane

Najczęściej: senność, nudności, wymioty, metaliczny posmak lub smak czosnku w ustach, przemijająca impotencja, łatwe męczenie się. Jeśli działania niepożądane są nasilone można zmniejszyć dawkę leku. Rzadko: reakcje psychotyczne, w tym stany depresyjne, paranoiczne, schizofrenia, mania. Ponadto: skórne reakcje alergiczne, zapalenie nerwów obwodowych, uszkodzenie hepatocytów. Disulfiram wykazuje małą toksyczność. Objawami przedawkowania są: wymioty, senność, zmęczenie, apatia, ataksja. W przypadku spożycia dużej liczby tabl. lub tabl. do implantacji stosuje się leczenie objawowe i obserwację pacjenta, a jeśli od przyjęcia leku nie upłynęło dużo czasu zaleca się płukanie żołądka. W przypadku spożycia alkoholu podczas leczenia i wystąpienia reakcji disulfiramowej postępowanie objawowe.