Esperal anticol wszywka zaszywka Częstochowa czestochowa odtruwanie poalkoholowe detoks detox nawadnianie Lekarz chirurg ogólny, wizyty domowe chirurg ogólny, chirurdzy ogólni wizyty domowe, chirurg ogólny, chirurg ogólny wizyty domowe Przeciwskazania – ESPERAL (Wszywka) Częstochwa.

Przeciwskazania

Nadwrażliwość na lek, tiokarbaminiany lub którykolwiek składnik preparatu, stan upojenia alkoholowego, choroby układu krążenia (niewydolność serca, choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, uprzednio przebyta niewydolność obwodowa krążenia), zaburzenia psychiczne, psychozy (z wyjątkiem przebytych ostrych psychoz alkoholowych), próby samobójcze w wywiadzie. Nie stosować leku w postaci tabl. doustnych wcześniej niż 24 h, a w postaci tabl. do implantacji – wcześniej niż 12 h po spożyciu alkoholu. W czasie leczenia farmakologicznej oraz w ciągu 7 dni od zakończenia leczenia obowiązuje bezwzględny zakaz spożycia alkoholu. Nieprzestrzeganie tego zakazu może spowodować wystąpienie objawów zagrażających życiu, dlatego lek może być stosowany wyłącznie za zgodą pacjenta oraz pod warunkiem poinformowania go o zagrożeniach w razie picia alkoholu w czasie leczenia. Lek można zastosować po przeprowadzeniu bardzo dokładnego wywiadu i rozważeniu wszystkich zalet i wad takiego leczenia alkoholizmu. Należy uprzedzić pacjenta, że objawy nietolerancji alkoholu mogą wystąpić także po zastosowaniu preparatów zawierających alkohol (np. płyny do płukania jamy ustnej, sosy, ocet, syropy przeciwkaszlowe, środki rozgrzewające, płyny po goleniu i inne kosmetyki). Zachować ostrożność u pacjentów z: niewydolnością nerek, wątroby, chorobami układu oddechowego lub serca, cukrzycą, padaczką; wystąpienie reakcji może pogłębić stopień zaawansowania tych chorób.