Esperal anticol wszywka zaszywka Częstochowa czestochowa odtruwanie poalkoholowe detoks detox nawadnianie Lekarz chirurg ogólny, wizyty domowe chirurg ogólny, chirurdzy ogólni wizyty domowe, chirurg ogólny, chirurg ogólny wizyty domowe Działanie niepożądane – ESPERAL (Wszywka) Częstochwa.

Działanie niepożądane

Najczęściej: senność, nudności, wymioty, metaliczny posmak lub smak czosnku w ustach, przemijająca impotencja, łatwe męczenie się. Jeśli działania niepożądane są nasilone można zmniejszyć dawkę leku. Rzadko: reakcje psychotyczne, w tym stany depresyjne, paranoiczne, schizofrenia, mania. Ponadto: skórne reakcje alergiczne, zapalenie nerwów obwodowych, uszkodzenie hepatocytów. Lek wykazuje małą toksyczność. Objawami przedawkowania są: wymioty, senność, zmęczenie, apatia, ataksja. W przypadku spożycia dużej liczby tabl. lub tabl. do implantacji stosuje się leczenie objawowe i obserwację pacjenta, a jeśli od przyjęcia leku nie upłynęło dużo czasu zaleca się płukanie żołądka. W przypadku spożycia alkoholu podczas leczenia i wystąpienia reakcji postępowanie objawowe.