Esperal anticol wszywka zaszywka Częstochowa czestochowa odtruwanie poalkoholowe detoks detox nawadnianie Lekarz chirurg ogólny, wizyty domowe chirurg ogólny, chirurdzy ogólni wizyty domowe, chirurg ogólny, chirurg ogólny wizyty domowe Dawkowanie – ESPERAL (Wszywka) Częstochwa.

Dawkowanie

Doustnie: Początkowo zwykle 500 mg/d raz na dobę rano lub, w przypadku znacznego nasilenia efektu uspokajającego, wieczorem, przez 7–14 dni. Następnie dawkę zmniejszyć do dawki podtrzymującej 250 mg/d (125–500 mg/d); dawka maks. 500 mg/d. Bez ponownej oceny pacjenta nie należy podawać leku dłużej niż 6 mies., leczenie przerywać stopniowo, zmniejszając dawkę leku. W postaci jałowych tabl. do implantacji. Lek wszczepia się podpowięziowo, rozmieszczając gwiaździście 8–10 tabl.; zabieg można powtórzyć po 8 mies.
Zmiana terapii, spożycie alkoholu po zakończonej terapii powinno być ściśle ustalone i skonsultowane z lekarzem prowadzącym leczenie. Metabolizm leku może przebiegać indywidualnie, a co za tym idzie, reakcja z alkoholem może wystąpić po przewidywanym czasie działania leku.