Esperal anticol wszywka zaszywka Częstochowa czestochowa odtruwanie poalkoholowe detoks detox nawadnianie Lekarz chirurg ogólny, wizyty domowe chirurg ogólny, chirurdzy ogólni wizyty domowe, chirurg ogólny, chirurg ogólny wizyty domowe Interakcje – ESPERAL (Wszywka) Częstochwa.

Interakcje

Lek może nasilać działanie warfaryny i innych doustnych leków przeciwzakrzepowych, zwiększając ryzyko krwawienia. Stosowanie równolegle z metronidazolem może prowadzić do stanów splątania i stanów psychotycznych; nie zaleca się równoległego stosowania. Podczas stosowania z izoniazydem mogą się pojawić zaburzenia ze strony OUN (zawroty głowy, zaburzenia koordynacji ruchów, drażliwość, bezsenność). Lek hamuje metabolizm i nasila działanie pochodnych benzodiazepiny podlegających metabolizmowi oksydacyjnemu (chlordiazepoksyd, diazepam) oraz fenytoiny i antypiryny. Podobny efekt może wystąpić również w przypadku równoległego stosowania petydyny, morfiny lub amfetaminy. Kontakt pacjenta z organicznymi rozpuszczalnikami zawierającymi alkohol, aldehyd octowy, paraldehyd może wywołać reakcję. Lek nasila działanie cisplatyny, omeprazolu, teofiliny. Amitryptylina i chlorpromazyna mogą nasilać, a diazepam osłabiać objawy reakcji po spożyciu alkoholu. Lek hamuje reakcje utleniania i wydalanie ryfampicyny przez nerki. Lek może przedłużać czas działania alfentanylu.